Ogólnopolski Konkurs Fizyczny
O Konkursie
Organizatorem Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego „ALCHEMIK” jest Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej „Pokolenie”.

Konkurs przeprowadzany przez Stowarzyszenie Upowszechniania Wiedzy i Kultury Regionalnej "POKOLENIE" powstał w 2009 r. przy współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz Szkołą Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.

Ideą konkursu jest:
     - szerzenie wśród młodzieży wiedzy z zakresu chemii;
     - propagowanie nauk ścisłych;
     - aktywizacja miłośników nauk ścisłych poprzez prezentowanie i honorowanie ich dokonań;

Tematyka Konkursu nie wykracza poza program nauczania, a skala trudności pytań pozwala na wzięcie udziału w Konkursie jak największej ilości młodzieży.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.

Uczestnicy mogą wziąć udział w teście konkursowym z zakresu chemii opracowanym na podstawie programu nauczania odpowiedniego dla każdej kategorii wiekowej uczestników.

Szkoły, które zadeklarują udział‚ swoich uczniów w konkursie, przesyłają karty zgłoszeń na adres Ogólnopolskiego Organizatora Konkursu.

Testy wraz z kartami odpowiedzi i instrukcją dla Szkolnego Organizatora Konkursu są przesyłane do szkół , w terminie wyznaczonym w regulaminie konkursu poszczególnej edycji.

Każda zgłoszona szkoła otrzymuje indywidualny kod uczestnictwa, którym oznacza testy.

Szczegółowy harmonogram przebiegu Konkursu jest corocznie ustalany w Regulaminie Konkursu i przesyłany na jesieni do szkół‚ wraz z zaproszeniem do udziału w Konkursie.